Rialc
Rao 21.1

            Jaume Bonet


    1      D’amor me clam e maldich totz sieus faytz,
    2      e renech luy qui·m fay soffrir tal pena,
    3      que de sos prets me fa tots jorns sirena,
    4      qu’aver no·l play merce de mos malstraytz.
    5      Donchs, que faray, mos belhs amichs? Si us valha
    6      Dieu e li san, vulhatz donar confort
    7      a ma dolor, car pres suy de la mort:
    8      ten neffrat suy de l’amorosa stralha
    9      qui tot me tralha.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257, a p. 254.

Cobla indirizzata a Joan Olivella (cfr. 124.1) e A. de Muntanyans (cfr. 117.1)

 

Incipitario di Jaume Bonet
Indice degli autori

Rialc