Rialc
Rao 20.6

            Capellà de Bolquera






    1      Pert se qui femna xastia,
    2      foll es qui·ls es amichs
    3      e pus foyl qui s’i fia.

    4      Femna tostemps pren la reversa,
    5      ço fa que hom no vol,
    6      tart val e tost fall, leu es perversa;
    7      sopte plora si·s vol,
    8      seny per volentat cambia;
    9      de res no la castichs,
    10     que a mal fer s’en pendria.

    11     Ffemna es avara per natura
    12     e li platz que hom li do;
    13     desconexent sens mesura,
    14     tart ret bon gasardo.
    15     Ne secrets no·t celaria,
    16     ans diu tots mals antichs,
    17     si morir ne sabia.

    18     Ffemna que lonch temps es aymada
    19     tost es fayta vil,
    20     e pus dos l’an enganada,
    21     si·s farien mil;
    22     un ne te, altre·n volria,
    23     e ab sos fals cembeyls
    24     ço qui veus negaria.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc