Rialc
Rao 20.5

            Capellà de Bolquera


    1      No·m pux d’amar vos estrayre,
    2      dolça dompna, tant vos vey
    3      avinent e de bon aire.

    4      Ay bel cors clar, netz,
    5      ab gay pretz,
    6      pus vesets
    7      que us am, con merce
    8      non avets?
    9      Gentil,
    10     bel abril,
    11     mays humil
    12     e plasen que re,
    13     per vos, ni cosis ni frayre
    14     non am tant can vos, qu’envey,
    15     avinent e de bon aire.

    16     Si·m volets alçir
    17     ni maldir,
    18     dolç consir,
    19     a vos farets dan.
    20     Oc . . .
    21     es a m[i]
    22     . . .
    23     car tant fi
    24     no us sera l’ayman;
    25     qu’eu desig que us pogues playre
    26     e mon cor vas . . .
    27     avinent e de bon aire.

    28     Si·m volets d’uymay,
    29     flor de may,
    30     ço que us play
    31     podets far de me,
    32     que suy . . .
    33     tan . . .
    34     tan apert
    35     e tan cert;
    36     servit vos e ’n fe,
    37     que sol no:us ho pusch retrayre,
    38     ma . . . asor e car prey,
    39     avinent e de bon aire.

    40     En vos es tot mon repayre,
    41     cint d’amor e de beutey,
    42     avinent e de bon aire.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

Si separano i versi in base alle rime.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc