Rialc
Rao 20.4

            Capellà de Bolquera


    1      Midons qu’eu aym ses bausia,
    2      de cor vos prey humilment
    3      que m’aydets per cortesia.

    4      Sapyats, midons gint noyrida,
    5      que·l vostre cors gays e netz
    6      mi te pres amor grasida,
    7      e·m te tan forment estretz
    8      que dich vos senes falçia
    9      que, si·m dura lonjament,
    10     breu sera la vida mia.

    11     Mas vos sots tan amorosa
    12     que be·m pens senes falir
    13     que vostr’amor graciosa
    14     no·m fara ayman morir,
    15     ans me dara qualque die
    16     le joy d’amor tan plasen,
    17     qu’eu desir trop, si be·m sia!

    18     Midons, de mi merce us prenya,
    19     que·m tenits en fort catiu,
    20     si Deus prech qu’El vos manteya;
    21     haya vostron cors juliu,
    22     qu’eu vuyl mays que res que sia
    23     e desir ab ferm talen
    24     que·l tengues a la meu guisa.

    25     Vas vos sospir, bel’aymia,
    26     sofren, las, tan greu turmen,
    27     merce cridan nuyt e dia.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc