Rialc
Rao 20.1

            Capellà de Bolquera


    1      Ffis vos suy ayman
    2      ses engan
    3      ab ferm talan,
    4      cors benestan;
    5      donchs, prenda us merces,
    6      pus tot bes,
    7      dompna, ’n vos es,
    8      que no m’alçiats desiran.

    9      Als prims can vos vi
    10     vos plevi
    11     ab cor fi,
    12     dompna, mi
    13     e tots quants bes pusch far ni dir,
    14     ab cor que no·m gir
    15     de servir
    16     vos, qu’eu mir
    17     e desir
    18     dins mon cors ser e mayti;
    19     per que sopleyan
    20     vos deman,
    21     merce claman,
    22     cors benestan;
    23     donchs, prenda us [merces,
    24     pus tot bes,
    25     dompna, ’n vos es,
    26     que no m’alçiats desiran].

    27     Vos ets mon deport
    28     e conort
    29     e confort;
    30     per que us port
    31     leyal amor e u[s] suy aclis,
    32     tan gin mi conquis
    33     le dolç ris
    34     e·l clar vis,
    35     flor de lis,
    36     d’un crey qu’enpendray la mort;
    37     e s’ieu muyr ayman
    38     blasmar m’an
    39     vostre prets gran,
    40     cors benestan;
    41     donchs, prenda us [merces,
    42     pus tot bes,
    43     dompna, ’n vos es,
    44     que no m’alçiats desiran].

    45     Ffort suy envejos
    46     e yoyos,
    47     amoros;
    48     car est cors
    49     vos pogues dir le mal que tray,
    50     li pen’e l’esglay
    51     ne l’esmay!
    52     Car be say
    53     que jamay
    54     no forets de tan brau respost,
    55     e fora·n dos tan
    56     lo meu xan
    57     pus agradan,
    58     cors benestan;
    59     donchs, prenda us [merces,
    60     pus tot bes,
    61     dompna, ’n vos es,
    62     que no m’alçiats desiran].

    63     Mon Bel Liaman,
    64     nuyl afan
    65     no m’es tan gran
    66     con vau lunyan;
    67     cors benestan;
    68     donchs, prenda us [merces,
    69     pus tot bes,
    70     dompna, ’n vos es,
    71     que no m’alçiats desiran].

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

Si separano i versi in base alle rime.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc