Rialc
Rao 188.1

            Huguet del Vellat


    1      En breu veyrem una freyor abatre
    2      devas mig jorn, que mar fondra pels camps
    3      la flor e·l frug, puys sera tan greus ffams
    4      que d’algus bens costara·l diner quatre.
    5      Apres la mort perseguira tant vida
    6      que·ls pochs e·ls grans alciura vint a vint,
    7      si que dels vius no restaran lo quint,
    8      del solelh colch tro l’infernal pertida.

    9      Car us grius vey que sus l’esgleya crida,
    10     ffaren del bech al portal de la fe,
    11     d’on poch a poch lo pilar qui·l soste
    12     s’aflaquesex e chay devers l’asida.
    13     Per que l’estor met la perdits a clusa
    14     sus l’altar vil, on s’ebeura del sanch
    15     l’aygla gentil que sab visar el ranch,
    16     on l’onicorn pels aguilos pren musa.

    17     Pero ne·l val doctrina d’art confusa
    18     si maniffest no y adutz per simbelh
    19     lo cor e·l fron d’un blanch laupart novelh,
    20     noyrit de leyt o de carn d’ome crusa,
    21     neta de crims, ses carnal payre, nada
    22     en temps d’iverns e de guerres dubtos.
    23     Ez autremen no n’haura dels ayglos
    24     t[r]o si de joy la colompna dressada.

    25     Mas dubtants suy, que·s trigua la jornada,
    26     cossiran trop, car un drach molt cruzel
    27     veig en orat volar sus vas lo cel,
    28     que geta foch stant gola badada.
    29     Lo qual foch crex e destrutz e derrocha
    30     viles e burchs e castells e ciutats,
    31     e trencha murs e portals e valhats,
    32     e·l plus e·l mils del remanen que tocha.

    33     Per ayco·s pert sobre·l fluvi la rocha
    34     per on s’enclau la gran vapor del fum
    35     el golf stern, d’on sperital lum
    36     sostratz l’auselh a la serpent badocha,
    37     morent l’esturç en la val tenebrosa,
    38     surs l’arbre vert per qui fonch peradis
    39     ubert ab gaug als devotz pelagris
    40     quez eren filhs de virginal sposa.

    41     Mos belhs saffirs, vos etz mars preciosa,
    42     qu’esta forest enclau e ’ncircumcis,
    43     on crex lo past qui l’olifan noyris,
    44     qui deu portar als franchs vide joyosa.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. Ha || 15 aygla] aygua. — 22 guerres] guerreres. — 24 foro sulla lettera ricostruita. — 30 burchs] bruchs. — 42 qu’esta] quen ta.

 

Incipitario di Huguet del Vellat
Indice degli autori

Rialc