Rialc
Rao 183.22

            Antoni Vallmanya


    1      Vostres viltats me foren maniffestes
    2      abans que yo de vos agues lo salt,
    3      que·l vostre cor molt grantment era calt
    4      en amar un qui duu grans sobrevestes.
    5      Mes pus de vos he ’gut lo que volia
    6      e·m so pescut de vostra carnagaça,
    7      d’aci anant anau per a bagaça,
    8      car no us vull pus veure us un petit dia.

 

 

 

Ed. Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J. || 3 cor] cors N. — 4 un] nu J. 

 

Incipitario di Antoni Vallmanya
Indice degli autori

Rialc