Rialc
Rao 183.13

            Antoni Vallmanya


    1      Pus que tots iorns no cessats fer gabella
    2      ab la qui us vol vers mi mal concellar,
    3      no menyarets de ma fruyta novella
    4      d’aci anant, ans n’aurets a comprar,
    5      car tant havets solaçat a vostr’ayre
    6      celadament ab lo qui us bat la pell.
    7      D’est’or’avant da vostr’amor m’apell,
    8      e may nous vers no midaria gayre.

 

 

 

Ed. Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J. || 1 cessats] sse sau N. — 3 menyarets] manjareu N. — 4 aurets] aureu N. — 5 havets] aueu N.

 

Incipitario di Antoni Vallmanya
Indice degli autori

Rialc