Rialc
Rao 183.12

            Antoni Vallmanya


    1       Per lo que veig de vos tot me reprench,
    2       reprench lo grat qui·m sobr’ha vos amar;
    3       amar no us vull, ans mon voler sospench,
    4       sospench mon cor ia per vos desamar.
    5       Clar
    6       es a tot hom que vil hamor vos guasta,
    7       e nos tan pus, sol que sia request.
         Vostre cor va si vuyt o Deu no tasta,
         de fam met so e crit molt desonest.
    10     Ja no us podeu estimar per honesta,
    11     pus maniffesta
    12     tal fama us resta.
    13     De vuy anant no·m sereu agradabla,
    14     pus vostre fat vos fa sser variabla.

 

 

 

Ed. Félix Torres Amat, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona, Verdaguer, 1836, p. 638.

 

Incipitario di Antoni Vallmanya
Indice degli autori

Rialc