Rialc
Rao 182bis.1

            Fra Tusson


    1      En nom de Deu, nostre Senyor
    2      Jhesu Christ Salvador,
    3      lo qual de tot lo mon es creador,
    4      da tots los quatre alaments,
    5      dels quals fo primer comansaments,
    6      lassus del cel feu la gran mar,
    7      la terra tot ho volc el far
    8      e de bons arbre le volch guarnir,
    9      e los arbres fa granar e florir,
    10     e l’aygues clares de paxons
    11     e moltes d’altres massions;
    12     complit la de molt bel bestiar
    13     e per lo ar fa molts aucels volar
    14     que lay fossen nuyriats
    15     e que en la terra fossen abitants.
    16     E puys feu l’ome de nient
    17     per tal que el li fos obadient;
    18     e apres, sots si, si·l feu senyor
    19     e de la terra possaidor
    20     e que fos per l’oma aqui lausats
    21     e dels sants angels glorificats
    22     axi con ver Deus naturals,
    23     tres, dits, et un celestials,
    24     pare e fil e sant spirit,
    25     car tot axi larguement ho trobam en scrit.
    26     Aquel ver Deus poderos,
    27     lo qual [es] payra e fil e aspos,
    28     de la Verga naximent
    29     volc pendra tot homilment;
    30     despuys en la creu stech penduts
    31     e per nos en ela tench sos brassos estenduts;
    32     de mort’a vida ressucitet
    33     e Adam d’infern lo foragitet
    34     car, per lo seu gran faliment,
    35     que li feu far l’antich serpent,
    36     estec cinc milia anys en peril,
    37     e, apres, tantost li seu fil
    38     tots eren morts e eren dampnats
    39     tro Jhesu Christ ac d’els pietat
    40     [e] conbatet ah l’ergulors
    41     lo qual nos tania ab moltes grans prisons.
    42     Cant l’ac vensut dalliurament
    43     d’infern feu l’espuliament,
    44     de lay gitet tots sos amichs
    45     e mes los lay en paredis.
    46     Aquel ver Deus devem adorar
    47     qui desus dal sel nos volc selvar,
    48     e aquest ver Deus no hac hanc comansement
    49     ne fi no aura aximent
    50     per que eu [en] el comansaray,
    51     e si li play en son nom finir hauray,
    52     que heu ho puxe tornar a fi
    53     ayso hon mon cor vey encli;
    54     la nuyt e lo jorn n’aic gran consir
    55     per tal qu’eu poges departir
    56     e lati en rommans tornar
    57     cor molt es gran per splenar.
    58     Cor nostre Senyor Deus, qui es tot poderos
    59     e es en tots fets misericordios,
    60     lo qual m’a dat seny e saber
    61     e m’a dada forse e poder
    62     per que eu en mos sabers ay complits
    63     e molt be romansats e scrits
    64     da bel versos versifiquats;
    65     mon libre dic que es acabats
    66     de la vida de un sant glorios
    67     hon hay vallat moltes sahons.
    68     Dic que aqui ho atrobaran
    69     tots aquels qui legir ho volran,
    70     lo qual, molt glorios e molt sant,
    71     sant Alexi es appellat
    72     e sus al sel es glorificats
    73     e say en terra fa virtuts
    74     car de la vere amor de Deu fo pesquts.
    75     Molts grans miracles Deus per lui fay
    76     en aquel loc hon lo seu cors jay,
    77     e an aquel loc hon es preguats
    78     moltes jens seran per el salvats,
    79     per que lo preguem tuyt exament:
    80     que sie la sua merce, que da mi aie xausiment,
    81     que lo creedor pregui Deus per mi
    82     que m’aport a bone fi,
    83     car raho es que ho deix far
    84     car d’el ma sson fet juglar,
    85     e cantedor a totes gents
    86     de la sua sancte vida e sos salvaments.
    87     Per que heu vul que mon nom sapiats:
    88     ffrayre Tusson son apelats;
    89     e si entendre voleu say
    90     de aquel sant hom vos comteray
    91     tales noves hon seran pegats
    92     tots aquels qui scoltar ho vulats,
    93     e entendets ho doncs volenters
    94     car si u fets ben tendreu en plaser,
    95     e d’aquj avants vulats ho scoltar
    96     car si u feu ab mj poreu gasenyar
    97     el regisma de paradis
    98     lo qual esta vaus nos enclis.

    99     Devets saber que en Roma fo
    100    un gran ric hom e gran baro
    101    lo qual Famjan es appelats;
    102    molt era ric hom reclamats,
    103    del palau de l’emperador
    104    el si era primer consaledor;
    105    molt era hom de gran baltat
    106    e molt rahonable en veritat,
    107    anch de munsonega no fo curos
    108    ne de sa bocha fals langors.
    109    Ric hom era sens membraments
    110    e molt amoros a totes jens;
    111    e tres mjlja jovansels,
    112    los quals eran agradables e bels,
    113    fils de sa sancguinitats,
    114    tuyt eran a el supliquants;
    115    vestits eren de bels sandats
    116    e de correges d’aur cintats.
    117    Cascun jorn eren aqui los servidors
    118    los quals li aportaven grans honors.
    119    Prous era e abandonats,
    120    molt era temuts e amats
    121    e molt era misericordios
    122    als pobres e als fraturosos,
    123    grans almoynes feya per Deus
    124    e no si fadigaven romeus
    125    ne nagun paubre fraturos
    126    qui en aquel loh per Deus fos.
    127    Tres dies per cascun del mes
    128    los eren fets per el gran menjars
    129    e an son alberch tot li mesquins
    130    entraven tuyt adins.
    131    Les vidues e los horfanells
    132    e los vels e los jovansells
    133    qui eren de bens ffraturosos
    134    aqui els vivien molt ahondosos.
    135    Tots jors eran apperelats
    136    a hora nona sos menjars,
    137    molt meniaven ricosament
    138    ab si gens religoses
    139    e de Jhesu Christ tamoroses,
    140    e eren per luy fort amats
    141    e a la sua taula ben convidats.
    142    Muller havia axament
    143    la qual era de Deu molt tament
    144    e humilment ha Deus lausant,
    145    la sua cara rient e son cors ben stant,
    146    lo sobresill del seu ull
    147    hanc non sabe que fos ergull,
    148    ne us pot hom comptar la sua bautat
    149    la qual en ela era de caritat.
    150    Raligios era son cors
    151    dins sa casa e dafors
    152    he agradius a totes jens
    153    e lo seu nom era ben plasens.
    154    Molt ela sa tania son cors vill
    155    cor ela no podie aver fil
    156    ne fruyt qui en lurs bens eretes,
    157    las lurs grans honors e los turnes.
    158    La dona e lo bon senyor
    159    els abdosos fan molt gran plor,
    160    soven van abdosos fort plorant
    161    per so com els no han negun enfant
    162    qui apres d’el senyor fos
    163    de la lurs grans possessions,
    164    e per aso de lurs menjars,
    165    que ja havets entes que feyen grans,
    166    els si feyen grans socorriments
    167    als pobres de Deu e a totes jens
    168    e per honor del nostre Senyor,
    169    que·ls donas fruyt per sa gran amor
    170    e que sia de Deu a honor
    171    e de nostre Dona Sancta Maria servidor
    172    e que sia als sans de Deu ben plasens
    173    e a totes jents comunements.
    174    Soven anaven al monester
    175    per preguar lo Senyor dreturer
    176    que·ls donas fruyt cominalment
    177    lo qual a Deu fos obadient
    178    e que aqui fos ereters.
              . . .

 

 

 

Ed. Stefano Cingolani, «La Vida de Sant Alexi catalana. Noves rimades didattico-religiose fra Catalogna e Occitania», Romanica Vulgaria, Quaderni 12 (Studi catalani e provenzali 88), 1990, pp. 79-112, a p. 88.

Nell’edizione c’è un errore di numerazione (tra 100 e 105 non viene contato un verso), che qui si corregge.

 

Incipitario di Fra Tusson
Indice degli autori

Rialc