Rialc
Rao 181.3

            Pere Tresfort


    1      Jovencelhs qui no [ha] aymia
    2      ni sech amoros stil,
    3      com visques anys quatre mil,
    4      no fara ren de valia.

    5      Senyoras d’auta semença,
    6      fFin’Amors es tan valens
    7      que milhora cors e bens
    8      e fay l’om de reverença;
    9      e qui dreig va per sa via,
    10     son cors flach noyrex gentil
    11     e refay en bo l’om vil
    12     per sa granda maestria.

    13     Amors d’ome pech fay destre,
    14     atressi de paubre rich,
    15     larch de croy e gay d’inich
    16     e de savays abte mestre,
    17     noyrins d’aps e cortesia
    18     criatura juvenil,
    19     e fay dormir ab rafil
    20     en lit de mayritz tot dia.

    21     Donchs vulhatz d’Amor l’ampresa
    22     per ses joyes gasanyar
    23     e far vos ha coronar
    24     en sa cort de gran noblesa,
    25     comensan ab milhoria
    26     en lo mes qui ve d’abril,
    27     e traurets d’elha conil,
    28     lebra quant dormir volria.

    29     De virtutz claus la paria
    30     de vostre cos femenil
    31     me fa viure ab lunh exil
    32     de tot laig vici que sia.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 168. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 4 ren] res ed. — 13 Amors d’ome pech] Amors, donchs, [de] pech ed. — 16 savays] savayrs ed. — 20 mayritz] maritz ed. — 25 milhoria] milloria ed. — 29 virtutz] vertutz ed. — 31 viure] viur ed.

 

Incipitario di Pere Tresfort
Indice degli autori

Rialc