Rialc
Rao 181.2

            Pere Tresfort


    1      Gran carrech han huy tuyt l’om de paratge,
    2      vars Deu e sants e la Verges Maria,
    3      qui per mostrar se de major valia
    4      entre les gents fan nova ley d’ultratge.
    5      Cell qui morich lay a Monti Calvari
    6      a xascun mot renegan e sa mayre,
    7      rompen lo mays per delit e repayre
    8      ab jures greus: par n’agen bon salari.

    9      E no son pas contents d’aycest naufratge
    10     que fan de Deu en plasses o ’n la via,
    11     mas quant son dins lo seu temple tot dia
    12     despiton mays, lay denant son visatge,
    13     lexant d’ausir l’offici ordinari
    14     per contemplar dones a mot gran ayre
    15     ab crits e brams, oblidant lo Salvayre,
    16     torbant lo naut misteri sanctuari.

    17     Enqueres han autre gentil usatge:
    18     que s’algus homs de lor mala paria
    19     no jure fort o no dits vilania,
    20     dizon qu’es roms e de vilan linatge
    21     e no ’s del temps ne de llor cartolari.
    22     E lo malnat, homeyer e robayre,
    23     lauson lo trop e l’amon pus que frayre,
    24     e·l paubres justs no troba qui l’empari.

    25     E xascun jorn Deu liuron a carnatge
    26     mil vets o mays per far barataria,
    27     ffazent vertat del qu’es gran tritxaria
    28     ab sagrament o vot ez omanatge.
    29     E, per ayço com son tan falç e vari,
    30     paubres mendichs, venen a mal desayre,
    31     almosinan d’amich o de compayre:
    32     puys, a la fi, sus l’onda son corsari.

    33     E van pel mon com ribalts ab guiatge,
    34     rauban les mars ab enginy d’avaria,
    35     trist, pasuruch, camjat de fisomia,
    36     envergonyit, sens scuder ne patge,
    37     ez, al derrer, no moron pas com frayre
    38     ne sus lors cors no y son clerchs ne vicari,
    39     car Deus los fay profundar co·l falsari
    40     al gorch scur d’on mays deuen strayre.

    41     Claus de virtuts, vostre car Fill e Payre
    42     sopleyats gen c’ayçests no desempari,
    43     sitot li son desobeden contrari,
    44     mas que·ls perdon com fech a Dimas layre.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKLN. Base: L. || 18 paria JKN] peria L.30 venen JK] viuon LN. — 34 d’avaria] de varia JKLN. — 35 pasuruch] pasurich LN, pohuruch JK.

 

Incipitario di Pere Tresfort
Indice degli autori

Rialc