Rialc
Rao 180.7

            Pere Torroella


    1      D’un cors adorn, amigable, gentil,
    2      hagraciat, honest e delitos,
    3      ffeble, suau, delicat, femenil,
    4      tant qu’es de si soportar congoxos,
    5      partex esforç, demostrant senyoria;
    6      tant esforçat, tan dur e tan sober,
    7      que del present no puch pensar ne fer,
    8      mostrar ne dir res d’aço que voldria,
    9      mas de gran por pert manera e saber
    10     e mos cinch senys fugen ma companyia.

    11     Yo vull sens pus ço qu’Amor vol que sia
    12     pus res no·m val contre son gran poder;
    13     de mos desigs es senyor lo voler
    14     e ço qu’ell vol contradir no·l sabria,
    15     l’esme seguint del moviment primer
    16     lo mal he be per egualtat de tria.

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella, «Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner Llemosí», BRABLB, 40, 1985-86, pp. 171-204, a p. 201.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc