Rialc
Rao 180.5

            Pere Torroella


    1      Callen aquells abseguats per amor
    2      qu’entre lurs dits han obres falciades;
    3      callen aquells per qui son recitades
    4      les gran virtuts del pus digne d’onor.
    5      Callen aquells qu’es la part de millor
    6      lo femeni linatge desacorden;
    7      callen aquells e quants donen lahor:
    8      parlen mos dits qu’ab veritat s’ecorden.

    9      Un novell be per mostrar sa potencia
    10     Deus ha tremes dins femenina forma;
    11     un novell be de bens novella norma
    12     tals qu’als restants tenen de mal presencia.
    13     Un novell be ho·m se mostra l’essencia
    14     dels perfets dons d’armes e cors junctats;
    15     un novell be e nova pestilencia
    16     porten los mals d’un moren voluntats.

    17     Aquesta·s diu psalme de veritats,
    18     d’onor lo cim e de virtuts ministre;
    19     aqueste·s diu de les dones registre,
    20     temple de Deu e retret de beutats.
    21     Aqueste·s diu carrer d’enamorats,
    22     font d’onestat e port de gentilesa;
    23     aqueste·s diu força de libertats,
    24     archiu de seny, saber, graci’, abtesa.

    25     Veniu mirar, harauts e trobadors,
    26     perqu’en lo mon reporteu meravelles;
    27     veniu mirar, viudes, dones, donzelles,
    28     per redressar los falliments d’errors:
    29     veniu mirar, machanichs e pintors,
    30     per tal patro renovar vostr’offici;
    31     veniu mirar, desleyals amadors,
    32     per cambiar per castedat l’offici.

    33     Be de mos mals, si d’estremas dolors
    34     algu vol fer contra mos dits judici,
    35     no us enugeu si·ls vinch mostrar a vos,
    36     per que mirant no·m reprengue de vici.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 141.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc