Rialc
Rao 180.4

            Pere Torroella


    1      Ara pots fer, Amor, tes voluntats,
    2      forçar desigs e sotmetre volers,
    3      vençre·ls pus forts e sobrar grans poders
    4      pendre corags e robar libertats;
    5      car tant esforç e poder son doblats
    6      en tal endret per un cars tot novell,
    7      que pots menar entre tots los estats,
    8      del gran al poch e del jove [a]l pus vell.

    9      Si ton esforç fins aci no y duptave,
    10     mon pensament causa bona raho,
    11     sabent tots sols vençra l’openio
    12     de l’ocios que [a] tu s’abandonave.
    13     de tal cars cert mon saber ignorave
    14     deyes exir un cim, entre les dones
    15     que ’b la vista forças qui·t contrestave
    16     ob son renom millor entre les bones.

    17     Un novell be reporta per bellesa
    18     que dret mitga qu’entr’umana divina
    19     segre virtuts, que ses obres affina
    20     al prim saber temprat per saviesa.
    21     Sos moviments refferien noblesa,
    22     ab dret compas la veu perlar e riure,
    23     joue ’n edat ab lo seny de vallesa
    24     tal que no·s pot per paraules scriure.

    25     D’aquests tals bens so stat conexador,
    26     fent d’aquell juy ab pensa ’namorada
    27     qui fins aci per art falcifficada
    28     imposa ’n mi nom de falç amador.
    29     Mes com lo foch mostre sa gran ardor
    30     ab mes esforç ences dins son contrari,
    31     per tals migans prenint forças amor,
    32     sol que mes am d’un estrem adversari.

    33     Vinguen aquells que sens speriment
    34     a mon parlar crehença oblidaren,
    35     perque so cert que mon juhi loharen
    36     qui de tals bens mostraven sentiment,
    37     e mon voler, qui ben amant consent,
    38     fent egualtat ab la gran conaxença
    39     si que no·m plau ne d’als no·m ve n’esment
    40     mas d’elegir ma dreta benvolença.

    41     Be de mos mals, direm lo finament
    42     de tots mos dits, per donar vos crehença,
    43     que sou lo be de tot mon pensament,
    44     e que sens vos tot delit m’es offensa.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 167.

8 jove] joeu.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc