Rialc
Rao 180.30

            Pere Torroella


    1      Vos m’aveu fet e podeu fer de mi
    2      aquell que Deu en mon arbitre mes;
    3      lo seu poder leix a vos he remes
    4      apres que [a]l mon per ser vostre vingui.
    5      Ma libertat negun temps conagui:
    6      en un ansemps, ab l’edat de l’entendre,
    7      me pres amor sens mostrar me de qui,
    8      fins tant que·m feu a vos per vista rendre,
    9      mostrant que sols me guardava ’quel fi.

    10     Si res fas donchs a vos deu refferir
    11     so que·s segueix en l’estat de ma vida;
    12     en que pensau recordau si us oblida,
    13     carrech teniu de quant pusc fer ne dir.
    14     Feu servidor segons qui deig servir
    15     e sere tal qu’entre·ls pus nomenats
    16     lo meu renom vindreu millor hoyr,
    17     qu’a vos seran delitosos debats
    18     com pensareu: «Yo·l fiu tal devenir».

    19     Dar me podeu sens reprocha d’onor
    20     treballs ne dan, compliment de destresa,
    21     lensant mon cor del sentra de tristesa
    22     un viu retret per vostre desfavor.
    23     So que us deman es que·m mostreu amor,
    24     e si no u vol consentir lo voler,
    25     sots fals semblant encobriu desamor,
    26     qu’ab ficta grat ham mes falçeu lo ver
    27     qu’ab serts desdenys refforçar ma dolor.

    28     E si no us plau senta vostre voler
    29     qu’ab tant’ amor seguesch sos moviments,
    30     qu’entre mos mals folguan mos sentiments
    31     si·ls veig d’acort ab lo vostre voler.
    32     De mos delits si venen desesper,
    33     sens que de vos l’esser d’ells s’acontenta,
    34     tant mon voler ab lo vostre reffer
    35     que, si no sou de mon viura contenta,
    36     preguare Deu per aquell jorn derrer.

    37     Si desig plers, virtuts, honors, ne bens,
    38     entr’aquells met a vos sol’e primera,
    39     la hon vos no podeu ser personera,
    40     negun repos prenan mos pensaments.
    41     A vos ham tant que vaig entre las gents
    42     ab semblant tal que per foll me reprenen;
    43     a vos ham tant que, sens vostre començ,
    44     neguna fi mes voluntats reprenen,
    45     e ’n vos transport hon ma vida dispenç.

    46     Be de mos mals, no pusch creure ne penç,
    47     possat qu’amor los semblants me detenen,
    48     un hom tant fet ha vostres manaments:
    49     vos desameu, pus virtuts no defenen
    50     als bons volers d’amar consentiments.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 181.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc