Rialc
Rao 180.26

            Pere Torroella


    1      Si volreu, enamorats,
    2      cobrar d’amor alegria,
    3      repartiu les voluntats,
    4      que l’als se pot dir follia.

    5      Creu me, seguiu tal [e]stil
    6      si us voleu amant asbatre:
    7      amar dos o tres o quatre
    8      e si podeu, fins a mil!
    9      Qu’axi sereu ben amats
    10     sens passar malanconia,
    11     repartint les voluntats,
    12     que l’als se pot dir follia.

    13     Car lo temps ha leyaltat
    14     mudat lo nom de paguesa,
    15     e de loch e ser abtesa
    16     reputada falsetat.
    17     Qui causa tals novitats?
    18     Devinau, que no u diria;
    19     mes feu volent voluntats,
    20     que l’als se pot dir follia.

    21     Yo se quin ser fa leyal,
    22     quin so stat tota ma vida,
    23     e una sola servida,
    24     de que·m va pijor que mal.
    25     Siau, donchs, [e]scarmentats
    26     en mi, qui james poria
    27     repartir mas voluntats,
    28     si be conech qu’es follia.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 174.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc