Rialc
Rao 180.24

            Pere Torroella


    1      Pus no us dement ignorança l’entendre,
    2      pus entanent persabeu conaxença,
    3      pus conaxent veniu lo ver compendre,
    4      pus compranent sentiu ma benvolença;

    5      que benvolent james prova deffença,
    6      que deffanent offensa·s vostr’onor,
    7      que d’onrament no fos causa magor,
    8      que majorment guordeu vostra fallença.

    9      Qual falliment be de tants bens me negua?
    10     Qual negament mostra tal fermetat?
    11     Qual fermetat ligua tant pietat?

    12     Piedossament mos anuigs no desplegua,
    13     despleguament per tants juys aprovat,
    14     provablement merits d’amor replegua.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 184, con le correzioni (tra cui la soppressione di un verso ripetuto) di Martí de Riquer, Antologia de poetes catalans. I: Època medieval, Barcelona, Galàxia Gutenberg - Cercle de Lectors, 1997, p. 413.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc