Rialc
Rao 180.23

            Pere Torroella


    1      Pus no consent esperança
    2      ffi de mos mals esperar,
    3      d’eço que no·s pot cobrar
    4      la remey es oblidança.

    5      Ab pensament que devia
    6      cobrar per voler amar,
    7      reparti, fet amador,
    8      de mi la part que tenia:
    9      mas no·s compli a l’usança
    10     lo cambi de mon pensar:
    11     d’aço que no·s pot cobrar
    12     lo remey es oblidança.

    13     Los treballs, Qu’algun repos
    14     la fi d’aquells determena,
    15     ffan delitossa la pena,
    16     del guardo esperant socors;
    17     mas, pus no consent bonança
    18     la fortuna d’esta mar,
    19     d’eço qui no·s pot cobrar
    20     lo remey es oblidança.

    21     Ho Amor, tu qui detens
    22     a mos desigs libertat,
    23     d’aquest pensar desijat
    24     ffavorex mos pensaments:
    25     no de ton servey mudança,
    26     mas de voluntat mudar;
    27     pus de qui no·s pot cobrar
    28     la remey es oblidança.

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella, «Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner Llemosí», BRABLB, 40, 1985-86, pp. 171-204, a p. 197.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc