Rialc
Rao 180.20

            Pere Torroella


    1      O passio, que sens poder has força,
    2      la voluntat fent senyora cirventa,
    3      seguint l’esforç de temor es forçada,
    4      e veritat te demostra pus ferma.
    5      De tu rahon la part qui no·s rehona
    6      sens conexer sobrat de conaxença,
    7      mostrant lo ver que falcedat ensenya
    8      perque veig clar, freturant me la vista,
    9      los grans secrets publichs dins ta cuberta.

    10     Ton ris en plor e ton plorar contenta,
    11     tos propis bens han en mal companyia;
    12     ab tos delits es passio comuna,
    13     ton vici gran es de virtut lo ceptre.
    14     Tu has saber enamich de sciencia,
    15     e voluntat del voler enamigua;
    16     ta gariço, per longua malaltia,
    17     d’un mateix colp fas sanitat e plagua,
    18     sens actes certs de totes parts incerta.

    19     Ab tants semblants com voler te contrasta,
    20     que sens contrast t’es humil e rebella,
    21     trent te de mi, dins mi mateix m’a[l]logua,
    22     seguint amor aquell temps que no ame.
    23     Com desesper, lavors prench esparança,
    24     crech lo duptos e·l cert m’es impossible;
    25     plau m’e no·m plau una mateixa cosa,
    26     vull sens voler, fent ensemps pau e guerra
    27     d’aquella part que perdent se recobre.

    28     Be de mos mals, enamigue senyora,
    29     vos sou culpant, sens que no teniu culpa,
    30     que falagant reprova ma follia,
    31     tenint present ço que de mi s’absenta.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 170.

21 m’a[l]ogua] ma logua.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc