Rialc
Rao 180.17

            Pere Torroella    1      No m’ajut Deu si vos no m’ajudau,
    2      ni·m vulla be si·m portau malvolença,
    3      ni·m do salut si vos no l’em donau,
    4      ni ’n res me guard que vos vingu’en offença.
    5      Sol l’estret pas on vostre fe reguarde
    6      aquell talment ma volentat s’endressa;
    7      mes en tot l’als mon entendre no guarda,
    8      en aquest mon vos confes ma deessa,
    9      ma vid’e mort a vos sola s’esguarda.

    10     E si·m vol Deu franch arbitre lexar,
    11     en l’altre mon sereu vos ma senyora:
    12     si paradis sens vos me vol donar,
    13     ara·l suplich que d’ell me faça fora.
    14     D’un tal repos james content seria,
    15     no mirant vos hont mon delit reposa.
    16     Mon paradis es vostra companyia:
    17     sens ella·m plau ne vull neguna cosa,
    18     de res content mes no·m pot fer que sia.

    19     Si vos moriu he us jutge condempnada,
    20     p’ergull de bens o per pocha merce,
    21     vida d’infel james fon tal malvada
    22     com pres de vos per ser dampnat fare.
    23     Estimant vos semblants lochs habitar
    24     entre·ls inferns ire sercar ma gloria
    25     e·ls espirits no·m poran pena dar,
    26     pus vos siau a ma vista notoria,
    27     tanquant me·ls hulls si·m volen turmentar.

    28     Seguire donchs ma vida per la vostra
    29     a Deu e·l mon sens altre speriment,
    30     sol vostr’estar tindra lo nom de vostre:
    31     un si, un no hun juy, un sentiment.
    32     E si per cas vostre seny se desvia,
    33     tornare foll sens altr’occasio;
    34     si us ve ’lgun mal caure ’n tal malaltia;
    35     e si envers Deu preneu devocio,
    36     de sant Francesch sera la vida mia.

    37     Be de mos mals si dich seny o follia,
    38     fas mal o be, falçant opinio,
    39     vos me ’visau qu’es ço que fer deuria.
    40     Als reprenents donau per mi raho,
    41     que jo vaig sech hon vostr’amor me guia.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 162, con alcuni ritocchi introdotti da Martí de Riquer, Antologia de poetes catalans. I: Època medieval, Barcelona, Galàxia Gutenberg - Cercle de Lectors, 1997, p. 409.

17 neguna] alguna (n. è la lezione di uno dei tre testimoni). — I vv. 19-27 compaiono nel ms. S1 come una stanza isolata:

    1      Si vos moriu, el Jutge us condempnant
    2      per ergull de bens o per poca merçe,
    3      vida d’infels james fou tan malvada
    4      com pres de vos, per ser dampnat, fare;
    5      stimant vos, en semblants lochs habitar,
    6      entre·ls inferns hire sercar ma gloria,
    7      e·ls sperits no·m poran penes dar,
    8      que vos siau a ma vista notoria:
    9      tanqueu els ulls si·m voleu turmentar.

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000. || 1 non rima.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc