Rialc
Rao 180.16

            Pere Torroella


    1      Maldich a mos fats e trista ventura
    2      que·l temps que yo us ves per cas ordenaren;
    3      Maldich a mos hulls qui vostra mesura,
    4      gran bellessa e gest me mostraren;
    5      maldich les orelles qu’al juy reportaren
    6      vostre dolç parlar, encendi en abcessa;
    7      maldich a ma pensa qui d’ells feu repressa
    8      ab un delit tal que amar me forçaren.

    9      Maldich mon entendre qui·m feu veure vos
    10     en virtuts e bens la pus acabada;
    11     maldich la memoria qui feu que no fos
    12     del trist pensament tal dona ’partada;
    13     maldich lo voler per qui fou sobrada
    14     raho, si quais obs, del tot m’abandona;
    15     maldich lo desig qui en res ma persona
    16     de flama tan fort que mort l’a ’partada.

    17     Maldich amor mal e sos moviments
    18     pus, quant mes me damne e mes me n’encor,
    19     maldich les persones de tots estaments
    20     qu’a vostra partida no n’aren favor;
    21     maldich ma complanta, mon dol e tristor
    22     si, en vos partint, no donan la mort;
    23     maldich mi matex pus ja no·m recort
    24     per qui maldient amants ma dolor.

    25     Benedich a vos sola, retret de ma vida,
    26     pus res en vos trobe que mal dir soport;
    27     benedich a mon cor que fins sie mort
    28     sera sens partir de vostra partida.

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella, «Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner Llemosí», BRABLB, 40, 1985-86, pp. 171-204, a p. 199.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc