Rialc
Rao 178.9

            Montserrat Torres


    1      Vuy en aquest dia
    2      tots mogam alegria.

    3      Car Jesus es nat,
    4      infant delicat,
    5      e han lo trobat
    6      dins la stablia.

    7      Del cel es vengut,
    8      ha portat salut
    9      al poble perdut
    10     qui del tot peria.

    11     May no·s lig ni fou,
    12     cert be·m par cas nou
    13     que l’ase y lo bou
    14     li fan company[i]a.

    15     Be ’s cosa novella
    16     que una donzella,
    17     verge e ponçella,
    18     mare dita sia.

    19     Jesus fill de Deu
    20     per lo poble seu
    21     en temps que cau neu
    22     en terra venia.

    23     Vistam belles robes,
    24     façam noves trobes,
    25     e sembrem de boves
    26     los camins e via.

    27     No falguen capons,
    28     gallines, torrons,
    29     e ab novells sons
    30     balem tot lo dia.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 106.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc