Rialc
Rao 178.8

            Montserrat Torres


    1      Vostre fill supplicau,
    2      Reyna de clemença,
    3      que l’enemich no vença
    4      a mossen Riambau.

    5      Com seran los perills
    6      de la streta bataylla,
    7      supplicau vostre fill
    8      per sa merce li vaylla.
    9      Pus de bon cor li plau
    10     servir vostr’excellença,
    11     feu l’enemich no vença
    12     a mossen Riambau.

    13     Pus que·s monstre devot
    14     e us advoque sens triga,
    15     preservau lo del tot
    16     de la gent enemiga:
    17     no li facen null frau,
    18     fen li vos tan valença
    19     que l’anemich no vença
    20     a mossen Riambau.

    21     Primer mosen Abbat
    22     e mongos capellans
    23     e tots de Montserrat
    24     devots et eremitans
    25     pregen lunyar vulau
    26     de tota violença
    27     que l’enemich no vença
    28     a mossen Riambau.

    29     . . .
    30     . . .
    31     . . .
    32     . . .

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 64.

29 ss.: Manca la tornada, annunciata nel manoscritto (n2) da una rubrica.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc