Rialc
Rao 178.6

            Montserrat Torres


    1      Pus es guerra comoguda
    2      vers mi fort e treballosa,
    3      haje de vos, gloriosa,
    4      consell, favor et aiuda.

    5      Consell vos prech que donar
    6      me vullat, e tal saber
    7      que de mal fer e pensar
    8      sia luny tot mon voler.
    9      E si mon talent se muda
    10     de fer obra virtuosa,
    11     haje de vos, gloriosa,
    12     consell, favor et aiuda.

    13     Apres supplich tant com se
    14     sia m’arma favorida
    15     per vos, Verge, hon tot be
    16     es e gracia complida.
    17     Si sera oppromoguda
    18     ni en creure gens dubtosa,
    19     haie de vos, gloriosa,
    20     consell, favor et aiuda.

    21     Aiuda·m dats e socors,
    22     e mes en l’hora darrera:
    23     quant m’arma lexara·l cors
    24     sia jus vostra bandera.
    25     E perque sia remuda
    26     de la vall qu’es tenebrosa,
    27     haie de vos, gloriosa,
    28     consell, favor et aiuda.

    29     Si ma lengua torne muda
    30     n’en loar Deu peresosa,
    31     haie de vos, gloriosa,
    32     consell, favor et aiuda.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 64.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc