Rialc
Rao 178.3

            Montserrat Torres


    1      Lo beneyt infanto
    2      Jesus adorem lo.

    3      Ell per nos a salvar
    4      s’es volgut incarnar,
    5      treballs e mals passar
    6      e dura passio.

    7      Vuy qu’es iorn de Nadal,
    8      del ventre virginal
    9      es nat e fet mortal
    10     per nostra rehenço.

    11     Petit s’es demonstrat
    12     Jesus e ha plorat,
    13     e veus com ha ’nsenyat
    14     d’infant conditio.

    15     Alt del cel es vengut
    16     açi portant salut;
    17     lo poble ha remut
    18     de captivatio.

    19     Façam li donchs honor
    20     com a rey e Senyor;
    21     preguem lo de bon cor
    22     que·ns do salvatio.

    23     A les monges torrons,
    24     confits que sien bons;
    25     a vosaltres pinyons,
    26     a mi un gros capo.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 106.

25 pinyons] pynons.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc