Rialc
Rao 177.1

            Guillem Tinter


    1      Per lo just do que demanau,
    2      ffra Vilagut, devotament
    3      Deu vull pregar que prestament
    4      vos desliure·l que desiyau.

    5      Aquell Senyor vull soplicar,
    6      qui tot lo mon ha rehemut,
    7      que prestament vos do salut
    8      per qui tant mal vos fa passar
    9      e, d’altra part, que prest l’ajau
    10     en vostre bras continuament.
    11     Per ço prech Deu que prestament
    12     vos desliure·l que desiyau.

    13     Ffrare major, per un tal cars
    14     no us pot fallir ma voluntat,
    15     car veig lo cor, ple de bondat,
    16     que fa sentir per cascun pas
    17     tant fort enuig que may leixau
    18     de soplicar incessantment.
    19     Per ço prech Deu que prestament
    20     vos desliure·l que desiyau.

    21     Lo meu poder no fallira
    22     en part posat vostre dolor,
    23     pus que serviu de bon’amor
    24     la mala sort se girara;
    25     per que duptar james vullau
    26     en haver prest bon compliment.
    27     Per ço prech Deu que prestament
    28     vos desliure·l que desiyau.

    29     Ffra Vilagut, continuau
    30     de pregar Deu incessantment,
    31     e no dupteu que prestament
    32     desliurara per qui pregau.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

La rubrica recita Resposta d’en Guillem Tinter. Fra Vilagut è l’autore di 201.1.

Ms. L. || 12 desliure] desliura L. — 20 desliure] desliura L. — 28 desliure] desliura L.

 

Incipitario di Guillem Tinter
Indice degli autori

Rialc