Rialc
Rao 176.4

            Mossèn Sunyer


    1      Pro li faça ’l qui ha dit
    2      «Yo no compre res enguany,
    3      que la roba de mal guany
    4      als de mes fa mal profit».
    5      Pro li faça ’l qui ha dit!

    6      No he voler d’esmerçar
    7      en lo que ve de mal just,
    8      perqu’es aximpli vulguar
    9      «Torna fust de lla hon fust».
    10     A vos vendre es partit,
    11     al comprador es affany,
    12     que la roba de mal guany
    13     als de mes fa mal proffit.
    14     Pro li faça ’l qui ha dit!

    15     En poder d’altre senyor
    16     viu lo mot a mon parer.
    17     Pensau que sens fiador
    18     no us hi daran hun diner,
    19     ho que mostreu per scrit
    20     com es vostre e no strany;
    21     que la roba de mal guany
    22     als de mes fa mal proffit.
    23     Pro li faça ’l qui ha dit!

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 1, 14, 23 Pro] Prou. — 4 als] al. — 16 a] ha.

 

Incipitario di Mossèn Sunyer
Indice degli autori

Rialc