Rialc
Rao 176.3

            Mossèn Sunyer


    1      Mes ameria tenir febre
    2      que no com sent tal dolor
    3      e tristor,
    4      qui·m fa ’nar vestit de negre.

    5      Nunque viu pus fort ventura
    6      a negu que veig a mi,
    7      ple d’enuig, dol e tristura
    8      des que tot mon be perdi;
    9      per que no·m do res a cure
    10     sino planyer ma dolor
    11     e tristor,
    12     qui·m fa ’nar vestit de negre.

    13     Amichs, parents quants avia
    14     he perduts en un moment,
    15     que no trob res qui bo·m sia
    16     en dar me soccorriment,
    17     ne veure la que solie
    18     ni de perdre ma dolor
    19     e tristor,
    20     qui·m fa ’nar vestit de negre.

    21     Solia passar ma vida
    22     solament prenent deport,
    23     leixant dol qui no s’oblida,
    24     areu donar me la mort,
    25     des que fou de mi partida
    26     la per qui·m ve ma dolor
    27     e tristor,
    28     qui·m fa ’nar vestit de negre.

    29     Avissar vull a quants sien
    30     que no·m diguen res de pler,
    31     car tot ço que dir porien
    32     no val res, pus qu’, al voler,
    33     seny e saber consentien
    34     en sospirar ma dolor
    35     e tristor,
    36     qui·m fa ’nar vestit de negre.

    37     Amor, tots me planyerien
    38     qui sabessen ma dolor
    39     e tristor,
    40     qui·m fa ’nar vestit de negre.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 6 veig] veigh; a] ha. — 9 a] ha. — 10 planyer] planyesr (con s cancellata). — 26 ma] la. — 27 tristor] tristort. — 29 a] ha. — 32 pus qu’, al voler] pusquel voler. — 33 seny e saber consentien] Seny saber e cor sentiren. — 34 ma] me.

 

Incipitario di Mossèn Sunyer
Indice degli autori

Rialc