Rialc
Rao 176.1

            Mossèn Sunyer


    1      Altre no se qui·m puxa millor dar
    2      concell que vos, senyora, que teniu
    3      tot bon saber, en que del tot me fiu,
    4      hi fer que·n deig, car no pux millorar
    5      ne veig al mon persona qui s’acost
    6      tant ha mon be, de que·m veig ar’absent;
    7      per ço us dire lo ffet d’un mal que sent,
    8      car ab bon zel no vull que mal me cost.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 1  Altre] Lltre ( a minuscola al margine). — 4 deig] deigh.

 

Incipitario di Mossèn Sunyer
Indice degli autori

Rialc