Rialc
Rao 175.9

            Lleonard de Sors


    1     Esforç me fall volent loar a vos,
    2     tant merexeu per gracia divina;
    3     ço que·s veu clar cert es que no·s devina
    4     e deu se dir pus qu’es fet virtuos.
    5     Aiut me, donchs, la vostra gran virtut
    6     pus mon saber lo mes que pot s’esforça,
    7     dir ço que·n sab al pus no y es tengut.
    8     Be us regoneix que mes n’a conegut
    9     que dir no·n pot, tant ignorau la força.

    10    L’esforç me fall venint a contemplar
    11    lo vostre gest quant l’esguart vostre mira,
    12    e no us coneix qui tantost no suspira,
    13    ten fort atrau seny voler memorar.
    14    Be ’s demostrat perfet lo Creador
    15    hobrant per si tan bella creatura;
    16    per quant ses vist, tots li·n donen lahor.
    17    Talment valeu vos, dona ’leonor,
    18    que ’b son poder non pot mes fer natura.

    19    L’esforç me fall pensant lo vostre dir;
    20    com perlau vos, que la boca presenta
    21    raho gentil ab la graci’atenta,
    22    plaent a tots quants le poden oyr.
    23    Discretament molt la pronunciau
    24    a·l que serveix e ’s axi propiada
    25    que tot lo mon granment ne contentau.
    26    En propri fet iames no us enganau,
    27    per que sou mes de tot’altra lohada.

    28    L’esforç me fall com veig mon saber luny
    29    del que pertany a vostre senyoria,
    30    e tant no diu que molt mes dir volria
    31    tant veritat e conexenç’ell puny:
    32    Loen vos, donchs, los d’alt enteniment,
    33    escriuen molt oradors e poetas
    34    que no diran axi singularment
    35    tant vos teniu les maneras perfetas
    36    en vostres fets com ne sou merexent
 
    37    L’esforç me fall be mirant l’onestat,
    38    e les virtuts que teniu en custuma
    39    tal nombre son que no·ls trobe la suma
    40    en cascun temps, han tant multiplicat.
    41    Lo praticar ab gens feu liberall
    42    e no feu peu de l’estranya bellessa;
    43    a quants sou prop fuig pensament de mal
    44    e cascu te per regle general
    45    mes dir que tots en loar vos d’abtesa.

    46    Ffi del que pens, si magestat real
    47    s’avia dar per molta gentilesa
    48    e per aver gracia speciall
    49    ho per bon seny, besant los pans de sal
    50    diriem tots: sus visca la merquesa.

    51    Clara co·l sol, si vos no fosseu tal
    52    qu’en mes lahors estiguesseu compressa,
    53    no·m par que us fos prou servidor leal;
    54    no me n’engan per esser parciall
    55    ni veure ’n vos ma libertat sotsmesa.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 129. — Rev. Rialc.

Ms.: P. || 32 d’alt enteniment ms.] dabtenteniment ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc