Rialc
Rao  175.5

            Lleonard de Sors


    1      Com porien stimar
    2      vostre molta gentilesa
    3      los meus hulls ab lo mirar
    4      si·ls fa tots enfalagar
    5      gran bellesa.

    6      Aço caus’affeccio
    7      e[n] la penç’anemorada;
    8      aço causa passio
    9      com stau de mi lunyada.
    10     No·s lexa sperimentar
    11     conexer semblant bellesa;
    12     be porien prou serquar:
    13     en gracia singular
    14     sou enpesa.

    15     Vos podeu de mi fer pau
    16     a tot vostre pler e guerra;
    17     vos podeu del vostr’esclau
    18     ffer lo rey ho mort en terra.
    19     E qui·s vol merevellar
    20     com sou en tal greu atesa
    21     vinga us un iorn pratiquar,
    22     e veuran li relexar
    23     altr’anpresa.

    24     Donchs mogue us a pietat
    25     la raho tan coneguda;
    26     donchs mogue us la volentat
    27     ma gran pena sostenguda.
    28     Vullau me tant obligar
    29     que l’amor que us tinch ençesa
    30     per lo vostre meritar
    31     ffaçen los fets reforçar
    32     e ben mesa.

    33     Clara co·l sol, be·s veu clar
    34     que sou en tots bens compresa,
    35     e no us puch de tant loar
    36     com ne te lo meu pensar
    37     raho entesa.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 148. — Rev. Rialc.

Ms.: P. || 7 e[n]] e ms. e ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc