Rialc
Rao 175.17

            Lleonard de Sors


    1      Si per fallir a mi subtill enginy
    2      o pensa tal com vuy al fet pertany
    3      (no sera dit
    4      so que requer a qui bonesa siny),
    5      mirau be tots e preneu tant affany
    6      que m’agualeu mon dir ab la sentencia
    7      mal proseguit,
    8      car veritat
    9      l’aura seguit;
    10     e si·m deffall en be trobar sciencia,
    11     no deffallint lo meu significat,
    12     no sia gran la mia penitencia
    13     ni descregut sia per tall peccat.

    14     E mirau donchs que representa·l seny
    15     al pensament, qui·ll memorar affig
    16     per lo delit
    17     d’enamorat, qui ’n aytall fet l’enpeny,
    18     voler lohant qui de tots sta ’n mig,
    19     lo consentir havent de consciencia
    20     ab ell unit,
    21     car ha provat
    22     be lo seu dit,
    23     qui sert me par age tal existencia.
    24     Don’a mester, per be tenir bondat,
    25     com es en fet la ’ que fa·s reverencia,
    26     esser aytall, ho li ving’al costat.

    27     Rims e saber fugir ia de mi veig
    28     punts e contrasts mon entendre nodreix:
    29     lo iorn m’es nit,
    30     vuy munt tan alt, qu’en vides, mentre veig,
    31     semble·m lo cors de sa form’e·s perteix,
    32     tants son los bens que la suma potencia
    33     ha consentit
    34     etz aprovat.
    35     Sia fornit
    36     un cors de carn fet per gran eccellencia,
    37     qui promou cors a Deu esser lohat,
    38     per que·m segueix vera ma consequencia,
    39     ffet’acordant lo seny ab volentat.

    40     Himaginant aquest tan gran asaig,
    41     com ara ’mprench, la sanch del seu loch fuig
    42     per descarnit;
    43     gens no·m defall, per ço tant mudat vaig.
    44     Abaix la veu, en vermellor molt puig,
    45     Amor no voll aga mes abstinencia
    46     pus m’a ’nduit,
    47     ben sperat,
    48     no m’a iequit
    49     callar per res la gran magnificencia
    50     de lla qui·m mou a ffer semblant dictat,
    51     per que si mostr groser intelligencia
    52     a tots supplich m’aian per scusat.

    53     Abtesa gran te devant los seus huls,
    54     ha molta por de vergonya venir,
    55     creu l’esperit
    56     los seus desigs esquiven tots erguls.
    57     Les set virtuts tostemps l’an hobeir
    58     tant ab sforç segueix lur complacencia;
    59     no te marit,
    60     virginitat
    61     es lo seu llit;
    62     ha lo y tremes divina providencia,
    63     vent son bon seny molt amar honestat:
    64     los seus custums mostren espariencia,
    65     de tots los bens es cap humilitat.

    66     Na que servesch, un any aura passat
    67     pus que·m trop luny de la vostra presensia;
    68     tot quant io sab me par desgraciat.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 131. — Rev. Rialc.

Ms.: P.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc