Rialc
Rao 175.12

            Lleonard de Sors


    1      Passionat tench lo meu spirit
    2      de mals extrems qui no son remeables;
    3      e no penseu que pug’aver delit
    4      ffins que la mort los faç’esser mutables.
    5      E conech be qu’altri no y es bastant,
    6      car passions equivocant en mi
    7      me fan cridar: «O trist! per que nesqui,
    8      pus qu’en lo mon he de viura penant?»

    9      E son aytal con lo qui nevegan
    10     va per la mar, cuydan fer bon viatge,
    11     ez en lo golf ve l’i c’ars, no cuydan
    12     que·s metra foch en la nau del pessatge.
    13     Aquell aytall es possat en turment
    14     sol d’alegir si li val mes negar
    15     en lo gran fons o dins la nau cremar:
    16     axi stich yo con mir mon pensament.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 123. — Rev. Rialc.

Ms. P. || 15 la nau ms.] lenu ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc