Rialc
Rao 175.11

            Lleonard de Sors


    1      No gos mostrar ma volentat
    2      car la raho no m’o consent,
    3      e veu·s açi·ll magor turment
    4      que pot sentir l’anemorat.

    5      Yo be conech que no·s deu fer
    6      en deseret d’amich amar
    7      ne lo consell de mon voler,
    8      per res del mon no·ll dech servar.
    9      Mas si amor m’a subiugat
    10     axi del tot l’enteniment,
    11     que fare, trist, ire·m perdent,
    12     mostrant tenir ma libertat?

    13     Cert amadors io·m cuyt morir,
    14     quant mes hi pens ni mi atur,
    15     car be no gos mostrar ne dir
    16     a la qu’am tant que d’ella·m cur.
    17     De que stich laç, desesperat,
    18     com no gos dir lo mal que sent;
    19     e mes que mes com so pressent
    20     d’ella qui·m te ten subiugat.

    21     Gran affany pas pel contrestar
    22     que fa tot iorn seny e voler,
    23     car, diu lo seny, no deu s’amar
    24     ço que l’amich te en poder;
    25     e pensa que y va ’s enganat.
    26     No cregues seny que·t vas perdent,
    27     diu lo voler, mas paras ment
    28     com te l’esguart enamorat.

    29     E, donchs, amor qui ’n bon albir
    30     pusch io aver en aquest ffet,
    31     car veig de sert con mes hi mir
    32     crexer entr’ells aquell gran plet
    33     oint a tots dir veritat.
    34     A mon parer, quant al pressent,
    35     iutiau, donchs, vos, car ignoscent
    36     me feu star per mal peccat.

    37     Un conort prench com smagin
    38     que·l bon metge coneix lo mal
    39     del passient sens dir li quin
    40     a son affany ne que li·n val,
    41     car sol que·l polç hage tocat
    42     coneix molt prest tot l’accident.
    43     Axi confiu que sentiment
    44     haura de mi e pietat.

    45     Ffi del que pens, senyoreiat
    46     a mi tendreu insessanment,
    47     ab que penseu que tal servent
    48     al mon no es de leyaltat.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 126. — Rev. Rialc.

Ms.: P. || 39 li ms.] la ed.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc