Rialc
Rao 175.10

            Lleonard de Sors


    1      Lo meu deport es poder vos mirar,
    2      e vos fugiu, no se per que us ho ffeu;
    3      si us he fallit ne provar m’o podeu,
    4      matau me tost e no·m fassau penar.

    5      Mas sert no·m cuyt que us age ’n res fallit,
    6      e sab me greu que u mostreu a la gent,
    7      car may serqui sino vostre delit;
    8      ans cuyt morir con so de vos absent,
    9      e par ho be car ia no·m pusch star
    10     de mostrar vos quin es lo voler meu;
    11     si us he fallit ne provar m’o podeu,
    12     matau me tost e nom fassau penar.

    13     E donchs digau que gonyau essent tal
    14     ne a que feu lo no acustumat;
    15     cert io no se qui·s regesque tan mal,
    16     que torn atras com veu l’anemorat,
    17     e vos mostrau que io us dega picar:
    18     axi fugiu con de prop vos me veu;
    19     si us he fallit ne provar m’o podeu,
    20     matau me tost e no·m fassau penar.

    21     Car molt mes ham me digau clarament:
    22     «No us vull amar, pus no he alt de vos»,
    23     que com stich axi indifferent;
    24     cuydau del tot no perdre mes amors,
    25     almenys lavors aure carrech d’anar
    26     en l’altre mon, e vos cause·n sereu;
    27     si us he fallit ne provar m’o podeu,
    28     matau me tost e no·m fassau penar.

    29     Ffi del que pens, no us vullau amagar
    30     si us pas de prop pus mon cor no sabeu;
    31     si us he fallit ne provar m’o podeu,
    32     matau me tost e no·m fassau penar.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 123. — Rev. Rialc.

Ms.: P.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc