Rialc
Rao 17.3

            Bertomeu


    1      No sta bon seny a home qui molt fia
    2      de son saber e de bon sentiment,
    3      mas en aquell que son parer no sent.
    4      Aquest aytal es per haver aymia,
    5      mas no aquell que, unsevulla sia,
    6      o ver o no, vol donar entenent
    7      que no ’s amant que vischa tan content,
    8      e diffamant diu ço que no deuria.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J.

 

Incipitario di Bertomeu
Indice degli autori

Rialc