Rialc
Rao 17.2

            Bertomeu


    1      Enamorats de sentiment grosser
    2      veig en lo mon ab pocha desaxida,
    3      no conexent la ley de gentil vida,
    4      pensen esser sentits a lur parer
    5      e nos mostrar per ver spedient.
    6      Car entre·ls bons, los mals son coneguts,
    7      e entre·ls mals, los bons son mal venguts,
    8      per ço cascus viu ab son sentiment.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J.

 

Incipitario di Bertomeu
Indice degli autori

Rialc