Rialc
Rao 154a.3 (ex 154.30)

          Pseudo Joan Roís de Corella


    1     Una sou vos, lo remei de ma vida,
    2     sola ’n lo mon que mon voler adora,
    3     on mos desigs esperen fi complida.
    4     La gran amor me força i·m convida
    5     a vos servir i pendre per senyora.

6 Del que volent vos servir no reposa, ço es, sens ventura espera la fi. 7 Lo que es prest a vos servir lo nom no us fretura a dir, cors de que vos sou la vida.

    8      A dos departir,
    9      units d’un voler, 
    10     no hi basta poder, 
    11     sino lo morir;
    12     lo que podeu entendre
    13     sens paraules compendre.

14 Ma libertat vers vostres peus se llança, l’enteniment del qual jamai de vos se parteix. 15 O cor, i be·m vols mal, que·m fas passar pena mortal! 16 Pena pas, no menys del que vos sabeu. 17 Feu me socors e no us enugeu, que, ans del temps, vos e jo serem ensems, e parlarem del que ara dir no gose com serem en lloc que nengu no·ns oja.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, Història de la literatura catalana. Part antiga, 4 voll., Barcelona, Ariel, 19842, vol. IV, p. 163. Vedi nota all’Incipitario.

Secondo Riquer, si tratterebbe di una lettera d’amore in prosa e in versi, ipotesi ribadita da Jaume Turró, «El mite de Caldesa: Corella al Jardinet d’orats», Atalaya, 7, 1996, pp. 103-116, a p. 108. Carbonell e i precedenti editori la trascrivono invece come una poesia, rispettando l’allineamento del manoscritto. Parramon (Repertori, p. 81) la etichetta dubitativamente come un descort. Testo di Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 60:

    1       Una sou vos, lo remei de ma vida,
    2       sola en lo mon que mon voler adora,
    3       on mos desigs esperen fi complida.
    4       La gran amor me força i em convida
    5       a vos servir i pendre per senyora.
    6       Del que volent vos servir no reposa,
    7       ço es, sens ventura espera la fi;
    8       lo que es prest a vos servir,
    9       lo nom no us fretura a dir,
    10      cos de que vos sou la vida.
    11      A dos departir, units d’un voler,
    12      no hi basta poder, sino lo morir;
    13      lo que podeu entendre
    14      sens paraules compendre.
    15      Ma llibertat vers vostres peus se llança,
    16      l’enteniment del qual
    17      jamai de vos se parteix.
    18      O cor, i be em vols mal,
    19      que em fas passar pena mortal!
    20      Pena pas, no menys del que vos sabeu.
    21      Feu me socors e no us enutgeu,
    22      que, ans del temps, vos e io serem
    23      ensems, e parlarem
    24      del que ara dir no gose
    25      com serem en lloc que nengu no ens oja.

 

Incipitario dello Pseudo Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc