Rialc
Rao 154.4c

            Joan Roís de Corella


    1      Senyor del mon, qui passau en saber
    2      lo qui guari lo cast fill de Teseu,
    3      les vostres mans son les de Promoteu;
    4      o nodris vos lo gran fill de Peleu,
    5      qui fon valent e animos guerrer;
    6      o sou d’aquells qui saberen curar
    7      aquell infant per qui lo pare pena
    8      dins en l’infern, lligat ab fort cadena,
    9      enmig d’un riu, davall un bell pomar.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 91.

Dall’epistolario con il Principe di Viana.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc