Rialc
Rao 154.4b

            Joan Roís de Corella


    1      D’un bell joiell, senyor, tinc inventiva:
    2      per a l’engast prenc l’habitable terra;
    3      lo gran esforç, que por de si desterra,
    4      ab la virtut, que es part intellectiva,
    5      a l’un costat, seran safir e perla;
    6      per diama estara la temprança;
    7      e bell robi la qui porta balança,
    8      florint en vos pus verd que canyaferla.
    9      Fenix del mon, enmig d’aquesta dansa
    10     estareu vos per resplendent carboncle,
    11     puix en virtuts semblau a l’antic oncle,
    12     emperador del realme de França.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 87.

Dall’epistolario con il Principe di Viana.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc