Rialc
Rao 154.31

            Joan Roís de Corella


    1      Viu en lo cel e mort jau en lo marbre
    2      fel cavaller Perot de Penarroja,
    3      qui Deu servint e l’alt rei don Ferrando
    4      morint naixque en lo siti de Malega,
    5      al cinc del mes de juliol, any prosper,
    6      mil quatre cents uitanta-set en nombre.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, Història de la literatura catalana. Part antiga, 4 voll., Barcelona, Ariel, 19842, vol. IV, p. 147.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc