Rialc
Rao 154.27a

            Joan Roís de Corella    1      Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça,
    2      que tinc recel la mort prest no m’assalte;
    3      la qual lo tem perque no em faça perdre
    4      a vos, mon be, per qui porte lo viure.
    5      E per ço fuig venir vos a l’encontre;
    6      que els vostres ulls del mur d’honesta vida
    7      ab tempre d’or les fleixes de Cupido
    8      tiren, matant a tots los qui no us fugen.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 169.

Dalla Histària de Leànder i Hero.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc