Rialc
Rao 154.25

            Joan Roís de Corella


    1      Si el ferro cald refreda la ma casta,
    2      calfar l’heu vos, encara que fred sia;
    3      si tot lo foc en lo mon se perdia,
    4      pendrien ne de vos, que en sou molt basta;
    5      si en algun temps cremant la terra es gasta,
    6      no perreu vos, vivint com salamandra,
    7      ni perdreu l’us de bona haca d’Irlanda
    8      perque us deixeu de vostra gentil casta.

    9      Casta sera la vostra, no poc bella,
    10     sens que iames sera orfa de pares;
    11     no crec lo mon vos baste a compares
    12     si gens pariu; segons vostra querella,
    13     en dubte estic que fosseu mai donzella;
    14     dot sens escreix demana la llei vostra,
    15     e tot lo mon de vostre cos te mostra:
    16     fels e infels, e los de la Llei vella.

    17     En flames grans fon verd la gavarrera,
    18     e vos, sens foc, teniu calor que us crema;
    19     pendran gran llum, si s’acosten ab tema
    20     de batre en vos com en la pedrenyera;
    21     per vos se dix la dona baratera,
    22     que portau foc davall les vostres faldes,
    23     dei qual tothom, puix no el tancau ab baldes,
    24     pendre·n pora com d’una gran foguera.

    25     Calda cremant, mes que el foc en l’esfera,
    26     per a dir «no» feu vos serrar les dents,
    27     que no es pot dir algu dels requirents
    28     en negun temps ois de vos espera.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 52.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc