Rialc
Rao 154.23

            Joan Roís de Corella


    1      No fon tan gran dels jueus la temor
    2      quan «Ego sum» dix lo Fill de Maria;
    3      ni els covards grecs, si Hector combatia,
    4      temien tant quant io per gran amor.
    5      Perd lo record, si us veig ab fellonia;
    6      sens mal obrar, temor me porta culpa;
    7      mon gest pauruc, mirant a vos, m’enculpa;
    8      mostre·m confes de culpa que no es mia.

    9      Si us he fallit, ma gran amor ho causa,
    10     que em tol lo seny e em fa errar si us erre,
    11     mas, si voleu d’aquest mon io em desterre,
    12     manau m’ho vos, que no hi fare gran pausa.
    13     Pero, pensau si poreu fer, lleona,
    14     que per grans crits ressusciteu ma vida;
    15     si no, diran: per que sou homecida
    16     del qui per vos lo viure abandona?

    17     Sola sou vos la tan singular dona
    18     a qui amant ma voluntat no peca;
    19     vos me fes cec com si miras la Meca,
    20     d’on me roman la vista no prou bona.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 51.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc