Rialc
Rao 154.20a, 154.20b

            Joan Roís de Corella


           a.

    1      Morta de part, davall la pedra marbre
    2      esta Rachel, per qui Jacob vivia.

           b.

    1      Mort per amor, dins lo negre sepulcre
    2      esta lo cos d’aquella Egipciaca,
    3      qui per Josef partint se d’aquest segle
    4      ab gran dolor abandona lo viure.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Obres de Joan Roís de Corella, Barcelona, Giró, 1913, pp. 42, 47.

Dalla Història de Josef.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc