Rialc
Rao 154.14

            Joan Roís de Corella
    1      Fflor d’onestat, senyora devota,
    2      la Vida us tramet de la Magdalena.
    3      Que vos la prengueu, dels çels en la mota
    4      nos faça pujar, ab angels en flota,
    5      tirant nos lo cor d’amor ab cadena.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Obres de Joan Roís de Corella, Barcelona, Giró, 1913, p. 348.

Dalla Història de la Magdalena. — 1 è ipometro.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc