Rialc
Rao 154.13

            Joan Roís de Corella


    1      Es vostre cor d’acer, ab tan fort tempre,
    2      que els diamants pot acunçar e rompre,
    3      i els braus lleons venç en lo esser aspre,
    4      i, en crueldat, de l’Orient los tigres;
    5      i l’alta mar, moguda fins al centre,
    6      escolta mes lo cant de les serenes,
    7      que vos, cruel, mon trist plorar e planyer,
    8      al meu gran plant mes sorda que no l’aspis.

    9      E coneixent que sou tal com blasone,
    10     e que, per vos, ma vida se deu perdre,
    11     so ja content per amor sia martre:
    12     puix que, dins mi, vos tinc en bella forma,
    13     treta del viu en perfeta figura,
    14     ab les colors sobre el fresc, i l’empremta,
    15     que ni la mort, ni el temps, ni l’altre segle,
    16     raure no us pot, ni del riu Letes l’aigua.

    17     Es tot mon dan perque en vostra imatge
    18     mostrar no es pot la crueldat coberta;
    19     ans vostre gest, que par sia benigne,
    20     quan vull pintar, tinc davant per exemple.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 54.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc