Rialc
Rao 154.12

            Joan Roís de Corella


    1      Es pietat, si be hi voleu atendre,
    2      dolor de mal ab bona voluntat.
    3      La vida molts de si han bandejat,
    4      perque d’enuigs no es podien defendre:
    5      los segundins, segons io puc coneixer,
    6      moriren tots per haver llibertat;
    7      d’on s’esdeve se causa pietat
    8      en lo matar, com en la vida creixer.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 55.

Risposta a Bernat Fenollar (cfr. 60.10).

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc