Rialc
Rao 154.10

            Joan Roís de Corella


    1      En llettres d’or, tendreu en lo sepulcre
    2      la mia mort per excellent triümfo,
    3      on clar veuran m’haveu llançat del segle,
    4      ab honestat matant ma vida morta.
    5      E io, esculpit, als vostres peus, en marbre,
    6      agenollat, mostrare gest tan simple,
    7      que tots diran, ab los ulls corrents aigua:
    8      «Cruel virtut, que no la pogue vençre
    9      gest tan humil d’aquest, qui fon un fenix
    10     en vera amor, mes amant que tot altre!»

    11     Estareu vos d’alabaust en figura,
    12     treta del viu; imatge de Helena,
    13     en lo quart dit tenint un esmaragde,
    14     i, en l’altra ma, un ram de agnus castus,
    15     sobre lo qual planyera una tortra;
    16     e dira el mort, escrit sobre verds lliris:
    17     «Si per algu virtut se degues perdre,
    18     sol per a vos io la volguera rompre;
    19     pero lo mal no es deu james concebre
    20     per esperar algun be en puga naixer».

    21     Si no pogui restaurar vos lo viure
    22     sol per temor de honestat ofendre,
    23     no us vull negar com aprengui de doldre:
    24     a Deu pregant guardas del fondo carçre
    25     vostre esperit, que al meu era conforme.
    26     Mudara el gest la mia forma en pedra,
    27     quan llegiran aquest mot en la tomba:
    28     «Pensant per mi, haveu apres de planyer».
    29     E no em doldra la mia vida trista,
    30     que sol per vos la pogui be despendre.

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 53.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc